Starten met Selfcare

1. Intake

De eerste stap bij het implementeren van Selfcare binnen uw organisatie is een uitgebreide intake van de wensen en doelen van de organisatie. In gezamenlijk overleg worden de globale ambities vastgelegd en de beloningsmogelijkheden bepaald. Verder vindt een verkenning plaats van de fysieke en sociale infrastructuur van de organisatie. Zijn er bijvoorbeeld veel locaties waar medewerkers de lift zouden kunnen verkiezen boven de trap? Zijn er bestaande iniatieven voor stimulering van gezondheid en welzijn voor de medewerker? Hoe kan Selfcare dit aanvullen of versterken? Op deze manier wordt het programma op maat gemaakt voor de organisatie.

intake
 


 
dashboard_bedrijfsomgeving

2. Inrichten corporate dashboard

Als de grote lijnen van het programma zijn uitgezet is het tijd om het corporate dashboard te prepareren. Teams worden gevormd, collega’s worden uitgenodigd en de planning wordt ingevoerd. Alles wordt op de achtergrond klaargemaakt voor de reis!

 


 

3. Kick Off

Om het startschot te geven vindt een kick-off plaats. Afhankelijk van de wensen van de organisatie kan hier worden gekozen voor een grote bijeenkomst op locatie, interne mailing aan de betrokken werknemers of juist een persoonlijke healthcheck (APK voor je lijf) voor de geïnteresseerde medewerkers. Verder worden de gekozen communicatiemiddelen (posters, mailings, materialen) uitgerold volgens de gemaakte communicatiestrategie.

running
 


 
Healthscore2

4. Meten en vergelijken

We zijn van start! Enthousiaste medewerkers zijn begonnen met wandelen en kunnen op hun eigen Selfcare Pro pagina zien hoe het bedrijf er voor staat. De Corporate Health Score en de Corporate Team Score laten zien hoe het eigen team presteert ten opzichte van andere teams en de organisatie als een geheel. Collega’s kunnen elkaar persoonlijk of als team berichten sturen om elkaar te stimuleren en elkaar af te bluffen.

 


 

5. Rapporteren

Als HR manager of directielid wil je natuurlijk weten hoe de organisatie er voor staat en hoe de teams presteren (gegevens zijn nooit en te nimmer tot individuen te herleiden!). Periodieke en op elk moment op te vragen overzichtsrapportages geven een inzicht van de prestaties binnen de organisatie op verschillende onderdelen van het Selfcare programma. Daarbij kan men via het Selfcare portaal en de Selfcare app eenvoudig communiceren met de teams.

rapporteren
 


 
cyclus

6. Cyclus

Na afloop van de vooraf vastgestelde periode wordt er geëvalueerd. Wat ging er goed, wat ging er minder goed en hoe kunnen de verbeteringen worden geborgd binnen de organisatie? Met een eindrapportage over de VOI en ROI wordt uiteindelijk ook vastgesteld hoeveel het programma heeft opgeleverd. Vervolgens wordt de cyclus hervat. Nieuwe teams worden samengesteld en nieuwe challenges gaan van start. Op naar een cultuurverandering binnen de organisatie!